05 กุมภาพันธ์ 2562

Inventor's Day 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ช.) ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” ยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติ มาร่วมจัดแสดงกว่า 1,500 ผลงาน

29 มกราคม 2562

ประกาศ ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารฯ ประจำปี 2562 ด้านสังคมศาสตร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
PDF-NRCT หรือ QR-Code NRCT
------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

17 มกราคม 2562

แนะนำ App ตรวจคุณภาพสภาพอากาศ

ประเทศไทยบ้านเรา พบสภาวะอากาศแปรปรวน บ่อยครั้ง และล่าสุด เกิดสภาวะ มลภาวะอากาศฝุ่นจากการดำเนินชีวิตของเรา และเราก็ประสบสภาวะอากาศที่มีผลความเสี่ยงเป็นอย่างมากกับสุขภาพ ซึ่งนำมาสู่โรคทางเดินหายใจ แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และที่สำคัญที่สุดเราจะรู้ได้อย่างไรว่า พื้นที่ใดมีอากาศไม่ค่อยดี หรือควรหลีกเลี่ยงวันนี้ของแนะนำ Application ที่จะตอบคุณได้ไม่มากแต่ก็ยังดีต่อสุขภาพของตัวเราเอง