24 ตุลาคม 2562

ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
และผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.pynx.net/nrct หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ได้ที่หน้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

"60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"
กำหนดการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น