ข้อมูล Download

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร DOI-Thailand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารประกอบการสัมมนาระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service for National Research Management System) มีดังนี้
2. เอกสารประกอบการสัมมนาฯ ภาคกลาง 

3. เอกสารประกอบการสัมมนาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ- หากไฟล์ใดไม่สามารถดาวน์โหลดได้สามารถแจ้งขอรับไฟล์ได้ที่
                    Ridm.nrct@hotmail.com หรือ Scoupion@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ความคิดเห็น:

  1. สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับ เอกสารประกอบการสัมมนา

    ตอบลบ