ผลงาน RIDC


LOGO TNRR ชนะเลิศการประกวด ปี 2557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminar Program TNRR 2014                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCNet Workshop on Southeast Asia Research Repository 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       
                                                      การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2557                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2559------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    การการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2560      


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2561

   
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น