ระบบ Service

ศูนย์ให้บริการสารสนเทศ โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
Research Information and Data Center (Systems)
-----------------------------------------------------------------------------------
Systems
Research Gateway    TNRR คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
  Research Gateway                                              คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
thai-explore    วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วช. 
  ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ                                     วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วช.
เครื่องมือช่วยในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล    ตัวระบุวัตถุดิจิทัลดีโอไอ
  เครื่องมือช่วยในการเชื่อมโยงฐาน                           ตัวระบุวัตถุดิจิทัล ดีโอไอ
ศูนย์ผลงานเผยแพร่งานวิจัย และนักวิจัย    ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล วช.
 คลังข้อมูลงานวิจัยจากการสำรวจ                                คลังข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช.

Social Network

วิจัยก้าวใหม่ วช.
  Facebook Fanpage : วิจัยก้าวใหม่ วช.

Website : NRCT
NRCT
  เว็บไซต์สำนักงาน วช.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น