29 พฤษภาคม 2562

ราชกิจจานุเบกษา กฏหมาย 9 ฉบับ จัดตั้งกระทรวงใหม่


   

    

    

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม"
พร้อมยุติบทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลวันนี้ (2 พ.ค.)
เหลืออีก 1 ฉบับคือ พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งกำลังจะประกาศตามมา
ขอบคุณที่มาข้อมูล www.mratchakitcha.soc.go.th,  www.voicetv.co.th
---------------------------------------------------------------
จัดทำสื่อสารสนเทศเข้าใจง่าย โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.
ฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น