17 มกราคม 2562

แนะนำ App ตรวจคุณภาพสภาพอากาศ

ประเทศไทยบ้านเรา พบสภาวะอากาศแปรปรวน บ่อยครั้ง และล่าสุด เกิดสภาวะ มลภาวะอากาศฝุ่นจากการดำเนินชีวิตของเรา และเราก็ประสบสภาวะอากาศที่มีผลความเสี่ยงเป็นอย่างมากกับสุขภาพ ซึ่งนำมาสู่โรคทางเดินหายใจ แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และที่สำคัญที่สุดเราจะรู้ได้อย่างไรว่า พื้นที่ใดมีอากาศไม่ค่อยดี หรือควรหลีกเลี่ยงวันนี้ของแนะนำ Application ที่จะตอบคุณได้ไม่มากแต่ก็ยังดีต่อสุขภาพของตัวเราเอง 


แอปฯ รายงานสภาพมลพิษทางอากาศ ที่มีความสามารถในการตรวจสอบและรายงานปริมาณมลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่รอบโลก ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่าตำแหน่งที่กำลังอยู่หรือกำลังจะไปนั้นมีค่ามลพิษในอากาศมากน้อยเท่าไร โดยแอปฯ จะช่วยแนะนำวิธีป้องกันเบื้องต้นด้วย เช่น แนะนำการสวมหน้ากากอนามัย และนอกจากการรายงานสภาพอากาศขณะนั้นแล้ว มันก็ยังสามารถรายงานล่วงหน้าได้ถึง 7 วันอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ


แอปฯ รายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลเป็นรายชั่วโมง (สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน พร้อมแสดงแผนที่โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นสถานการณ์วิกฤตหมอกควันในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย

ตรวจสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดี
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น